Syiahpedia
MENU

Ayat Tathir

Kategori: Quran dan Hadis

Ayat Tathir (bahasa Arab:آية التطهير) adalah penggalan dari ayat 33 surah Al-Ahzab yang terdapat dalam Alquran Al-Karim. Ayat ini berbicara mengenai keinginan Allah swt untuk mensucikan Ahlulbait as dari dosa dan segala jenis kotoran, yang kemudian dijadikan argumen kuat oleh ulama-ulama Syiah akan kemaksuman para Imam as. Isi Ayat Tathir Ayat Tathir adalah salah satu […]

Baca lebih lanjut

Hasanain

Kategori: Ahlulbait

Hasanain (bahasa Arab:الحسنین) memiliki arti yaitu dua Hasan. Dua Hasan yang dimaksud adalah Imam Hasan al-Mujtaba as dan Imam Husain as, dua putera Imam Ali bin Abi Thalib as, cucu Nabi Muhammad saw yang dalam sejumlah hadisnya diisyaratkan bahwa keduanya adalah penghulu pemuda di surga. Pada sebagian hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Hasan as dan […]

Baca lebih lanjut

Mandi

Kategori: Fikih

Mandi (bahasa Arab: الغُسل) merupakan satu amal ibadah dalam fikih Islam yang bermakna membersihkan seluruh anggota badan dengan air dari kepala sampai kaki dengan cara-cara dan urutan tertentu. Mandi ada dua jenis, yaitu: wajib dan mustahab. Macam-macam mandi wajib: Mandi janabah, mandi jenazah, mandi setelah menyentuh jenazah, dan mandi wajib khusus perempuan yang disebabkan karena […]

Baca lebih lanjut

Kazhm al-Ghaizh

Kategori: Mozaik

Kazhm al-Ghaizh (bahasa Arab:کظم الغیظ) artinya mengendalikan amarah yang merupakan salah satu dari keutamaan akhlak. Dalam ayat 134 surah Ali Imran, mengendalikan amarah adalah salah satu karakteristik dari orang-orang baik demikian pula dalam riwayat disebutkan mengendalikan amarah mampu menjauhkan diri seseorang dari azab Ilahi dan dapat menghadirkan keridhaan Allah swt. Para ulama Akhlak membahas mengenai […]

Baca lebih lanjut

Perjanjian Hudaibiyah

Kategori: Sejarah

Perjanjian Hudaibiyah (bahasa Arab:صلح الحديبية) adalah sebuah perjanjian damai antara pihak muslimin dengan musyrikin Mekkah. Perjanjian ini ditandatangani di daerah Hudaibiyah pada tahun ke-6 H/627. Peristiwa ini direkam dalam surah Al-Fath. Saat itu kaum muslimin bermaksud pergi ke Mekkah untuk melaksanakan ibadah haji, namun pihak musyrik Quraisy menahan mereka. Karenanya Rasulullah saw mengirim utusan kepada […]

Baca lebih lanjut

Lailatu al-Raghaib

Kategori: Mozaik

Lailatu al-Raghaib (bahasa Arab: لیلة الرغائب) berarti malam pemberian yang sangat banyak atau malam yang diharapkan, nama malam Jumat pertama di bulan Rajab. Menurut sebuah riwayat dari Nabi saw, pada malam ini para malaikat datang ke Kakbah dan memohon kepada Allah swt untuk memberikan ampunan kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab. Terdapat juga riwayat […]

Baca lebih lanjut

Khaibar

Kategori: Mozaik

Khaibar (bahasa Arab:خیبر) adalah sebuah tempat dengan jarak kira-kira 160 km dari Madinah, Saudi Arabia, dimana ibu kotanya pada masa sekarang adalah kota al-Syuraif. Benteng Khaibar pada masa-masa permulaan Islam adalah tempat tinggal warga Yahudi. Pengingkaran janji yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan kerja sama mereka dengan kaum Musyrikin Mekah pada perang Ahzab menjadi penyebab […]

Baca lebih lanjut

Asbagh bin Nubatah al-Tamimi al-Handzali al-Mujasyi’i

Kategori: Tokoh

Asbagh bin Nubatah al-Tamimi al-Handzali al-Mujasyi’i (bahasa Arab: اَصبَغ بن نُباته التمیمی الحنْظلی المُجاشِعی) (abad pertama Hijriah) adalah seorang sahabat Imam Ali as. Ia berasal dari Kufah dan selama pemerintahan Imam Ali as, ia adalah salah seorang sahabat terkemuka Imam Ali as dan sahabat yang paling teguh. Ia juga termasuk anggota Syurthah al-Khamis. Biografi Julukannya […]

Baca lebih lanjut

Mustahab

Kategori: Fikih

Mustahab (bahasa Arab:المستحب) bermakna sesuatu yang dengannya seseorang menjadi disenangi. Dalam istilah fikih, ia digunakan untuk perbuatan-perbuatan yang pelaksanaannya lebih baik dari pada peninggalannya, meskipun pelaksanaanya itu tidak wajib. Salat malam, salat-salat nafilah dalam sehari semalam, puasa-puasa mustahab, doa khususnya doa-doa ma’tsur, salawat dan amalan-amalan lain yang disunnahkan disebut mustahab. Arti Kata Mustahab Secara leksikal, […]

Baca lebih lanjut

Khulafaur Rasyidin

Kategori: Sejarah

Khulafaur Rasyidin (bahasa Arab: الخلفاء الراشدون) adalah sebuah defenisi yang diterapkan oleh Ahlusunah bagi para hakim pertama yang berkuasa setelah Nabi Muhammad saw. Khulafaur Rasyidin itu secara urut adalah Abu Bakar, Umar, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib as. Di sebagian beberapa sumber Hasan bin Ali as juga diurutkan sebagai Khulafaur Rasyidin. Ahlusunah […]

Baca lebih lanjut

Jadwal Salat Kota Jakarta

© 2024 Syiahpedia. All Rights Reserved.