Syiahpedia
MENU

Ashab al-Kisa’

Kategori: Ahlulbait

Ashab al-Kisa’ (bahasa Arab: اصحاب الکِساء) adalah gelaran yang diberikan kepada Nabi Muhammad saw, Imam Ali bin Abi Thalib as, Fatimah sa, Imam Hasan as dan Imam Husain as berdasarkan riwayat yang menjadi Asbabun Nuzul Ayat Tathir yang kemudian menjadi dalil pengkhususan bahwa yang dimaksud Ahlulbait dalam ayat tersebut adalah kelima orang suci ini. Kelimanya […]

Baca lebih lanjut

Imam Hasan Askari a.s.

Kategori: Ahlulbait

Hasan bin Ali bin Muhammad (bahasa Arab: حسن بن علي بن محمد) yang mayshur dengan Imam Hasan Askari (232-260 H) adalah Imam kesebelas bagi para pengikut Syiah Itsna Asyariyah yang memimpin selama 6 tahun. Dia adalah anak Imam Hadi as dan ayah Imam Zaman as. Lakab paling terkenalnya adalah “Askari” yang mengisyaratkan kepada kepemimpinan yang […]

Baca lebih lanjut

Fatimah Maksumah sa

Kategori: Ahlulbait

Fatimah Maksumah sa (bahasa Arab: فاطمة المعصومة عليها السلام) yang juga dikenal sebagai Karimah Ahlulbait ini adalah putri Imam Kazhim as. Fatimah Maksumah merupakan seorang wanita yang sangat luar biasa dan berbudi luhur dari keturunan silsilah keluarga Ahlulbait as. Ia adalah keturunan imam (imām zadeh-Persia) yang dikebumikan di kota Qom. Pusaranya menjadi tempat ziarah bagi […]

Baca lebih lanjut

Imam Ja’far Shadiq a.s.

Kategori: Ahlulbait

Ja’far bin Muhammad (bahasa Arab: جعفر بن محمد) yang dikenal dengan Imam Ja’far Shadiq as (83-148 H) adalah imam keenam Syiah setelah ayahnya Imam Baqir as dan imam kelima Ismailiyah. Selama 34 tahun (114- 148 H) ia memegang kepemimpinan Syiah, yang sezaman dengan kekhalifahan lima khalifah Umayyah terakhir, dari Hisyam bin Abdul Malik, dan dua […]

Baca lebih lanjut

Imam Mahdi a.s.

Kategori: Ahlulbait

Syiahpedia.id – Muhammad bin Hasan (bahasa Arab: محمد بن الحسن ) (L. 255 H/869) yang terkenal dengan Imam Mahdi, Imam Zaman dan Hujjah ibnu al-Hasan adalah imam Syiah yang kedua belas. Berdasarkan literatur-literatur Syiah, kelahiran Imam Zaman terjadi secara tersembunyi dan selain beberapa orang dari sahabat khusus Imam Hasan al-Askari as tidak seorang pun melihat […]

Baca lebih lanjut

Imam Musa Kazhim a.s.

Kategori: Ahlulbait

Syiahpedia.id- Imam Musa bin Ja’far as (bahasa Arab: موسی بن جعفر عليه السلام) lebih populer dengan sebutan Imam Musa al-Kazhim. Ia bergelar Kazhim dan Bab al-Hawa’ij. Imam Musa al-Kazhim adalah Imam Ketujuh umat Muslim Syiah. Ia lahir pada tahun 128 H/746 yang bertepatan dengan pemindahan kekuasaan dari bani Umayyah ke bani Abbasiyah. Imam Musa al-Kazhim […]

Baca lebih lanjut

Imam Ali bin Abi Thalib a.s.

Kategori: Ahlulbait

Syiahpedia.id – Ali bin Abi Thalib (bahasa Arab: علي بن أبي طالب) (lahir pada 23 tahun sebelum Hijrah – tahun 40 H/660) adalah imam pertama seluruh mazhab Syiah dan khalifah keempat dari empat Khulafa al-Rasyidin di kalangan Ahlusunah. Ia sepupu dan menantu Nabi Muhammad saw, suami Sayidah Fatimah sa dan ayah serta kakek dari sebelas […]

Baca lebih lanjut

Imam Jawad a.s.

Kategori: Ahlulbait

Syiahpedia.id –Muhammad bin Ali bin Musa (as), (bahasa Arab: محمّد بن علی بن موسی علیه السلام) yang masyhur dengan Imam Jawad (الامام الجواد) dan Imam Muhammad Taqi (195-220 H) adalah Imam Kesembilan Syiah Itsna Asyariyah. Kunyahnya Abu Ja’far al-Tsani. Ia memegang tampuk keimamahan selama 17 tahun dan pada usia 25 tahun meneguk cawan syahadah. Diantara […]

Baca lebih lanjut

Imam Hadi a.s.

Kategori: Ahlulbait

Syiahpedia.id – Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Ali bin Musa (bahasa Arab: ابوالحسن علي بن محمد بن علي بن موسی) lebih dikenal dengan sebutan Imam Hadi as (212 H/827-254 H/868) putra dari Imam Jawad as dan Imam kesepuluh umat muslim Syiah. Ia juga dikenali dengan nama Imam Ali al-Naqi as. Ia sejak tahun 220 […]

Baca lebih lanjut

Imam Muhammad Baqir as

Kategori: Ahlulbait

Syiahpedia.id – Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib as (bahasa Arab: محمد بن علی بن حسین بن علی بن أبي طالب) yang terkenal dengan sebutan Imam Baqir as (57-114 H/733) merupakan imam Syiah yang kelima dan menjadi imam selama 19 tahun. Masa keimamahan Imam Baqir as bertepatan dengan era kelemahan pemerintahan […]

Baca lebih lanjut

Jadwal Salat Kota Jakarta

© 2023 Syiahpedia. All Rights Reserved.