Syiahpedia
MENU

Manusia 250 Tahun

Kategori: Pustaka

Manusia 250 Tahun (bahasa Arab: إنسان بعمر 250 سنة) adalah sebuah buku yang memuat sebagian khotbah Ayatullah Khamenei, pemimpin Republik Islam Iran, yang membahas tentang kehidupan politik Imam-imam Syiah. Pendekatan sentral buku ini didasarkan pada teori manusia 250 tahun, yang menganggap kehidupan para Imam Syiah, meskipun terdapat perbedaan secara lahiriah, pada hakikatnya adalah sebuah gerakan […]

Baca lebih lanjut

Zabur

Kategori: Pustaka

Zabur (bahasa Arab:الزبور) merupakan kitab samawi yang diturunkan kepada Nabi Daud as. Kitab tersebut tidak mengandung syariat atau hukum-hukum terbaru, akan tetapi mengandung nasihat-nasihat, doa-doa, dan munajat-munajat. Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur’an, dikarenakan Nabi Daud as memiliki Zabur, beliau digolongkan sebagai salah satu nabi terbaik. Banyak riwayat yang mengatakan bahwa kitab tersebut merupakan amanah keimamahan dan yang […]

Baca lebih lanjut

Risalah ‘Amaliyah

Kategori: Pustaka

Taudhīh al-Masā’il atau Risalah ‘Amaliyah (bahasa Arab: توضیح المسائل/رسالة عملية) merupakan kitab-kitab yang mencakup hukum-hukum syar’i dan fatwa mujtahid tertentu. Risalah ‘Amaliyah disusun supaya para mukallid bisa memperoleh fatwa Marja’ Taklidnya. Dengan merujuk kepada Taudhih al-Masail, masyarakat dapat menjalankan tugas agamanya (taklif) sesuai dengan fatwa marja’ taklidnya. Risalah pertama yang disusun dengan cara terkini adalah […]

Baca lebih lanjut

Bihar al-Anwar

Kategori: Pustaka

Bihār al-Anwār al-Jami’atu li Durari Akhbar al-Aimmati al-Athhar (bahasa Arab:بِحارُالاَنوار الجامِعَةُ لِدُرَرِ أخبارِ الأئمةِ الأطهار), terkenal dengan Bihār al-Anwār (bahasa Arab: بحارالانوار), adalah diantara kompilasi hadis Syiah terlengkap yang disusun di bawah tinjauan Allamah Majlisi. Kitab tersebut disusun selama lebih dari tiga puluh tahun. Dalam penyusunannya, Allamah Majlisi dibantu tim yang terdiri dari para muridnya. […]

Baca lebih lanjut

Wasail al-Syi’ah

Kategori: Pustaka

Jami’u Ahadits al-Syiah fi Ahkam al-Syariah (bahasa Arab:جامِعُ أحادیثِ الشّیعَة في أحكام الشريعة) sebuah kitab berbahasa Arab yang berisi hadis-hadis fikih Syiah. Kitab ini disusun atas usulan Ayatullah Burujerdi (w 1380 H), dari ulama marja taklid, dan upaya sekelompok murid-muridnya terutama Ismail Muizzi Malairi. Penulisan kitab dimulai pada tahun 1370 H dengan tujuan memenuhi sebagain […]

Baca lebih lanjut

Kitab Al-Kāfi

Kategori: Pustaka

Al-Kāfi (Bahasa Arab: الکافي) adalah salah satu kitab hadis Syiah yang menjadi rujukan utama, paling penting dan paling muktabar di antara empat kitab standar dan primer umat Muslim Syiah yang dikenal dengan sebutan Kutub Arba’ah. Kitab ini ditulis oleh Tsiqat al-Islam Muhammad bin Ya’qub al-Kulaini (w. 329 H). Ia dari kalangan ulama ahli hadis pada […]

Baca lebih lanjut

Kitab Al-Istibshar

Kategori: Pustaka

Al-Istibshar fi Makhtulif min al-Akhbar (Bahasa Arab:الإستبصار فيما اختُلف من الأخبار) adalah kitab ke empat dari Kutub al-Arba’ah dan kumpulan riwayat dari Abu Ja’far Muhammad bin Hasan Thusi (460 H/1068), terkenal dengan Syaikh Thusi. Kandungan Kitab ini terdiri dari hadis-hadis fikih dan merupakan ringkasan dari kitab Tahdzib al-Ahkam. Urutan bab-bab kitab Istibshar pada dua bagian […]

Baca lebih lanjut

Al-Luhuf ‘ala Qatla al-Thufuf

Kategori: Pustaka

Al-Luhuf ‘ala Qatla al-Thufuf Syiahpedia.id – Al-Luhuf ‘ala Qatla al-Thufuf (bahasa Arab: اللهوف علی قتلی الطفوف) atau al-Malhuf ‘ala Qatla al-Thufuf (الملهوف علی قتلی الطفوف) yang lebih dikenal dengan sebutan Luhuf (اللهوف) merupakan buah karya Sayid Ibnu Thawus (w. 664 H/1266). Kitab ini berisi tentang kehidupan dan kesyahidan Imam Husain as. Kitab Luhuf termasuk kitab […]

Baca lebih lanjut

Kitab Al-Irsyad

Kategori: Pustaka

Syiahpedia.id –Al-Irsyad fi Ma’rifati Hujajillah ‘ala Al-‘Ibad (Bahasa Arab: الإرشاد فی معرفة حُجَج الله عَلَی العباد) yang terkenal dengan al-Irsyad adalah sebuah kitab kalam yang disusun berdasarkan sejarah. Kitab ini ditulis dalam bahasa Arab mengenai sejarah Ahlulbait as. Penulis Al-Irsyad adalah Abu Abdillah Muhammad bin Nu’man ‘Ukbari Baghdadi yang terkenal dengan “Syaikh Mufid” (W 413 […]

Baca lebih lanjut

Mushaf Fatimah sa

Kategori: Pustaka

Syiahpedia.id – Mushaf Fatimah sa (bahasa Arab:مصحف فاطمة عليها السلام) menurut keyakinan Syiah adalah nama sebuah kitab yang kandungan-kandungannya dijelaskan oleh malaikat Allah kepada Sayidah Fatimah sa, dan Imam Ali as yang menulisnya. Kandungan-kandungan kitab ini meliputi kedudukan Nabi saw (di surga), berita-berita dan kejadian-kejadian yang akan datang. Kitab ini tersimpan pada Imam-imam Syiah dan […]

Baca lebih lanjut

Jadwal Salat Kota Jakarta

© 2024 Syiahpedia. All Rights Reserved.