Syiahpedia
MENU

Kitab Al-Istibshar

Kategori: Pustaka

Al-Istibshar fi Makhtulif min al-Akhbar (Bahasa Arab:الإستبصار فيما اختُلف من الأخبار) adalah kitab ke empat dari Kutub al-Arba’ah dan kumpulan riwayat dari Abu Ja’far Muhammad bin Hasan Thusi (460 H/1068), terkenal dengan Syaikh Thusi. Kandungan Kitab ini terdiri dari hadis-hadis fikih dan merupakan ringkasan dari kitab Tahdzib al-Ahkam. Urutan bab-bab kitab Istibshar pada dua bagian […]

Baca lebih lanjut

Al-Luhuf ‘ala Qatla al-Thufuf

Kategori: Pustaka

Al-Luhuf ‘ala Qatla al-Thufuf Syiahpedia.id – Al-Luhuf ‘ala Qatla al-Thufuf (bahasa Arab: اللهوف علی قتلی الطفوف) atau al-Malhuf ‘ala Qatla al-Thufuf (الملهوف علی قتلی الطفوف) yang lebih dikenal dengan sebutan Luhuf (اللهوف) merupakan buah karya Sayid Ibnu Thawus (w. 664 H/1266). Kitab ini berisi tentang kehidupan dan kesyahidan Imam Husain as. Kitab Luhuf termasuk kitab […]

Baca lebih lanjut

Kitab Al-Irsyad

Kategori: Pustaka

Syiahpedia.id –Al-Irsyad fi Ma’rifati Hujajillah ‘ala Al-‘Ibad (Bahasa Arab: الإرشاد فی معرفة حُجَج الله عَلَی العباد) yang terkenal dengan al-Irsyad adalah sebuah kitab kalam yang disusun berdasarkan sejarah. Kitab ini ditulis dalam bahasa Arab mengenai sejarah Ahlulbait as. Penulis Al-Irsyad adalah Abu Abdillah Muhammad bin Nu’man ‘Ukbari Baghdadi yang terkenal dengan “Syaikh Mufid” (W 413 […]

Baca lebih lanjut

Mushaf Fatimah sa

Kategori: Pustaka

Syiahpedia.id – Mushaf Fatimah sa (bahasa Arab:مصحف فاطمة عليها السلام) menurut keyakinan Syiah adalah nama sebuah kitab yang kandungan-kandungannya dijelaskan oleh malaikat Allah kepada Sayidah Fatimah sa, dan Imam Ali as yang menulisnya. Kandungan-kandungan kitab ini meliputi kedudukan Nabi saw (di surga), berita-berita dan kejadian-kejadian yang akan datang. Kitab ini tersimpan pada Imam-imam Syiah dan […]

Baca lebih lanjut

Tafsir Furat al-Kufi

Kategori: Pustaka

Syiahpedia.id – Tafsir Furat al-Kufi (bahasa Arab:تفسير فُرات الکوفي) adalah tafsir riwayat berbahasa Arab karya Abul Qasim Furat bin Ibrahim bin Furat Kufi, seorang alim, muhaddis, mufassir Syiah pada pertengahan abad ke-2, ke-3 dan awal abad ke-4 H. Dalam tafsir ini, penulisanya hanya mengumpulkan ayat-ayat yang turun dalam kedudukan Ahlulbait as. Tafsir Furat al-Kufi merupakan […]

Baca lebih lanjut

Tahdzib al-Ahkam

Kategori: Pustaka

Syiahpedia.id – Tahdzib al-Ahkam (bahasa Arab: تهذيب الأحكام) adalah kumpulan hadis dari Abu Ja’far Muhammad bin Hasan Thusi (460 H/1068) terkenal dengan gelar Syekh Thaifah. Kitab ini adalah kitab standar dari kumpulan riwayat dan termasuk Kutub Arba’ah dan Syekh Thusi menulis kitab ini sebelum menulis kitab al-Istibshar. Tahdzib al-Ahkam hanya berisi tentang penjelasan hukum-hukum syar’i. […]

Baca lebih lanjut

Kitab al-Ghaibah

Kategori: Pustaka

Syiahpedia.id –Kitab al-Ghaibah (bahasa Arab: كتاب الغيبة) adalah sebuah kitab yang membahas tentang kegaiban Iman yang kedua belas Syiah karya Syaikh Thusi yang terkenal dengan “Syaikh al-Thaifah”. Kitab ini termasuk literatur penting dalam mengenal Imam Zaman afs dan masalah kegaiban. Dalam kitab ini dipaparkan pandangan Syiah mengenai Imam Mahdi afs, dan berbagai keberatan dan sanggahan […]

Baca lebih lanjut

Persatuan Umat Islam di Mata Imam Al-Azhar Syekh Ahmad Thayyib

Kategori: Pustaka

Syiahpedia.id – Doktor Syekh Ahmad Thayyib, seorang syekh di Universitas Al-Azhar, berkata, “Barangkali kita—kalau boleh menyimpulkan dari realitas yang kita alami—tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa pihak Barat menerapkan semacam hegemoni atas Islam dan kaum muslim untuk melayani tujuan dan ambisinya di Kawasan. Rencana Timur Tengah baru dengan hal-hal tersembunyi dan samar bagi orang yang memikul […]

Baca lebih lanjut

Pendekatan Antarmazhab di Mata Sayid Quthub

Kategori: Pustaka

Syiahpedia.id – Sayid Quthub adalah salah seorang pendiri gerakan Islam dan pemikir Islam terkenal. Profesor Doktor Muhammad Dasuqi—profesor yang memberikan perhatian pada pendekatan antarmazhab—berbicara tentang metode Sayid Quthub terkait kesatuan Islam dan pandangannya mengenai Syi’ah. Dia berkata, “Siapa saja yang membaca buku-buku karya Sayid Quthub—terutama kitab tafsir Fi Zhilal al-Qur’an—akan melihat bahwa metode sang pemikir […]

Baca lebih lanjut

Jadwal Salat Kota Jakarta

© 2023 Syiahpedia. All Rights Reserved.