Syiahpedia
MENU

Tawasul

Kategori: Akidah

Syiahpedia.id – Tawasul (bahasa Arab:التوسل) adalah salah satu ajaran Syiah dan mayoritas umat Islam yang bermakna menjadikan seseorang atau sesuatu sebagai perantara di sisi Allah swt, dengan niat untuk mendekatkan diri kepada-Nya dan untuk meminta hajat atau keinginan. Tawasul dan syafaat memiliki hubungan yang dekat dan kedua amalan ini sering disebutkan bersama. Menurut akidah Syiah, […]

Baca lebih lanjut

Amrun bainal Amrain

Kategori: Akidah

Syiahpedia.id – Amrun bainal Amrain (bahasa Arab: أمر بين الأمرين ) atau disebut juga perkara di antara dua perkara adalah sebuah terminologi ilmu kalam dan merupakan keyakinan khas kalangan mazhab Imamiyah dalam masalah determinisme dan kehendak (ikhtiar) manusia. Ajaran ini berhadapan dengan dua pandangan “jabr” (determinisme) dan “tafwidh” (kebebasan mutlak) dan memaparkan bahwa dalam perbuatan-perbuatan […]

Baca lebih lanjut

Keadilan Tuhan

Kategori: Akidah

Syiahpedia.id – Keadilan Tuhan (bahasa Arab: اَلْعَدلُ الاِلهِي) adalah bahwa perbuatan Allah dilakukan berdasarkan kaidah baik dan buruk bersifat rasional dan bahwa Ia tidak melakukan segala bentuk keburukan. Buruk adalah segala sesuatu yang dibenci oleh akal seperti bohong dan kezaliman. Berdasarkan keadilan Tuhan maka semua perbuatan Allah dalam urusan takwini seperti penciptaan dan urusan tasyri’i […]

Baca lebih lanjut

Kenabian

Kategori: Akidah

Syiahpedia.id – Kenabian (bahasa Arab: النبوة) berarti membawa pesan wahyu dari Allah swt untuk membimbing umat manusia. Untuk memenuhi tujuan penciptaan dan pencapaian manusia pada kesempurnaan yang di kehendaki, pengutusan para nabi adalah hal yang darurat dan diperlukan. Ciri-ciri paling penting para nabi adalah berikut: penerimaan wahyu, keajaiban (mukjizat) dan keterjagaan dari dosa (ismah). Ajaran […]

Baca lebih lanjut

Jadwal Salat Kota Jakarta

© 2024 Syiahpedia. All Rights Reserved.