Syiahpedia
MENU

Ayat al-Ahkam

Kategori: Quran dan Hadis

Syiahpedia.id – Ayat al-Ahkam (bahasa Arab:آيات الأحكام) atau Fiqhul Qur’an (فقه القرآن) adalah ayat-ayat dari Alquran yang didalamnya menjelaskan mengenai hukum syar’i atau istinbat hukum syar’i berasal dari ayat-ayat tersebut. Maksud dari hukum syar’i adalah ahkam amali (seperti hukum salat, zakat dan jihad) bukan hukum yang berkenaan dengan i’tiqad (akidah) dan juga bukan mengenai akhlak. […]

Baca lebih lanjut

Jadwal Salat Kota Jakarta

© 2024 Syiahpedia. All Rights Reserved.