Syiahpedia
MENU

Marja’ Taklid

Kategori: Fikih

Marja’ Taklid (bahasa Arab:مرجَع التقليد), orang yang menjadi tempat rujukan untuk diikuti adalah seorang mujtahid yang mana sekelompok orang Syiah dalam masalah-masalah fikih beramal sesuai dengan fatwa-fatwanya dan memberikan kewajiban-kewajiban harta (wujūhāt syar’iyah) kepadanya. Kemarjaan (marja’iyah) merupakan posisi tertinggi keagamaan di kalangan Syiah 12 imam. Kedudukan ini bukan penobatan dan pengangkatan dan biasanya orang Syiah […]

Baca lebih lanjut

Jadwal Salat Kota Jakarta

© 2024 Syiahpedia. All Rights Reserved.