Syiahpedia
MENU

Perkawinan

Kategori: Fikih

Perkawinan atau disebut juga pernikahan (bahasa Arab: الزواج أو النكاح) adalah membentuk sebuah ikatan antara suami-istri melalui perantara akad. Al-Qur’an memandang perkawinan sebagai penyebab ketenangan kaum laki-laki di sisi istri-istrinya dan menyarankan kaum muslimin untuk menikahkan laki-laki dan perempuan yang masih lajang. Berdasarkan beberapa riwayat, perkawinan merupakan nikmat terbesar setelah nikmat Islam, penjaga dan pemelihara […]

Baca lebih lanjut

Doa Makarim al-Akhlak

Kategori: Doa

Doa Makarim al-Akhlak (bahasa Arab:دعاء مكارم الأخلاق) atau Doa Sahifah Sajjadiyyah ke-20 adalah salah satu doa dari Imam Sajjad as, dimana dengan doa tersebut kita meminta kepada Allah swt untuk dikaruniai akhlak yang baik dan untuk bisa menjalankan amal saleh, serta supaya terhindar dari akhlak yang buruk. Doa ini mencakup permintaan untuk dikaruniai akhlak baik […]

Baca lebih lanjut

Kenajisan Hewan Anjing

Kategori: Fikih

Kenajisan hewan anjing berarti bahwa anjing dan semua bagian darinya adalah najis. Anjing termasuk benda-benda najis yang tidak dapat disucikan dengan cara apa pun kecuali melalui istihâlah. Begitu juga diharamkan untuk diperjualbelikan, kecuali anjing pemburu dan anjing penjaga. Tidak boleh menggunakan kulit anjing untuk alat makan dan minum, dan untuk hal-hal lain yang disyaratkan kesucian. […]

Baca lebih lanjut

Marja’ Taklid

Kategori: Fikih

Marja’ Taklid (bahasa Arab:مرجَع التقليد), orang yang menjadi tempat rujukan untuk diikuti adalah seorang mujtahid yang mana sekelompok orang Syiah dalam masalah-masalah fikih beramal sesuai dengan fatwa-fatwanya dan memberikan kewajiban-kewajiban harta (wujūhāt syar’iyah) kepadanya. Kemarjaan (marja’iyah) merupakan posisi tertinggi keagamaan di kalangan Syiah 12 imam. Kedudukan ini bukan penobatan dan pengangkatan dan biasanya orang Syiah […]

Baca lebih lanjut

Khadijah binti Khuwailid

Kategori: Sejarah

Khadijah binti Khuwailid (bahasa Arab: خدیجة بنت خويلد) yang dikenal dengan al-Kubra dan Ummul Mukminin adalah istri pertama Nabi Muhammad saw dan ibu Sayidah Zahra sa. Ia menikah dengan Nabi saw sebelum Bi’tsah dan wanita pertama yang beriman kepadanya. Khadijah mengeluarkan semua kekayaannya untuk penyebaran Islam. Nabi saw demi menghormati Khadijah tidak menikah dengan wanita […]

Baca lebih lanjut

Taklid

Kategori: Fikih

Syiahpedia.id – Taklid (bahasa Arab: تقلید) adalah suatu istilah fikih dalam Islam yang bermakna ikutnya seseorang kepada seorang mujtahid dalam hukum-hukum praktis (ahkam ‘amali) agama. Taklid dalam prinsip-prinsip agama (ushuluddin) tidak di bolehkan dan seseorang harus meyakini prinsip-prinsip agama dengan mengkaji dan menelitinya sendiri, namun dalam perkara hukum entah orang itu sendiri haruslah seorang mujtahid […]

Baca lebih lanjut

Khumus

Kategori: Fikih

Syiahpedia.id –Khumus (Bahasa Arab: خُمس) sebuah istilah fikih yang berarti mengeluarkan seperlima dari sisa (kelebihan) pendapatan pertahun dan sebagian dari hal-hal lain seperti barang tambang, harta karun dengan syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam fikih. Khumus termasuk dari cabang-cabang (furu’) agama dan ayat 41 dari surah Al-Anfal dan lebih dari 110 hadis dalam kitab-kitab hadis telah […]

Baca lebih lanjut

Ijtihad dan Taklid

Kategori: Fikih

Cara-cara mengetahui mujtahid dan orang yang paling pandai: Seseorang dengan sendirinya yakin dan tahu mana mujtahid yang paling pandai. Misalnya, dia sendiri termasuk orang yang berilmu dan bisa mengetahui bahwa si fulan adalah mujtahid, dan mengetahui bahwa si fulan mujtahid terpandai di bidangnya. Dua orang adil yang bisa menentukan bahwa si fulan adalah mujtahid atau […]

Baca lebih lanjut

Kedudukan Fikih dalam Islam

Kategori: Fikih

Syiahpedia.id – Islam adalah agama terakhir dan paling sempurna. Ajaran dan hukumnya sesuai dengan fitrah dan maslahat manusia. Menerapkan ajaran Islam merupakan jalan yang menjamin kebahagiaan, dan sebuah lingkungan yang ideal ialah sebu-ah masyarakat yang menerapkan hukum-hukum Islam. Dan fikih sebagai subjek rangkaian pelajaran-pelajaran ini meru-pakan salah satu dasar utama undang-undang islami dan insani. Secara […]

Baca lebih lanjut

Pentingnya Memahami Logika Fikih

Kategori: Artikel

Oleh Dr. Muhsin Labib Syiahpedia.id – Sebagian orang keburu sinis bila tema kompetensi dan otoritas diketengahkan karena keburu menuduhnya sebagai pembatasan hak dan pengekangan kreativitas atau menuduhnya sebagai dominasi. Padahal kompetensi dan otoritas dalam bidang-bidang pengetahuan bisa diperoleh oleh siapa saja yang mau bekerja keras untuk memperolehnya. Kompetensi dan otoritas (legitimasi) dalam bidang agama yang […]

Baca lebih lanjut

Jadwal Salat Kota Jakarta

© 2024 Syiahpedia. All Rights Reserved.