Syiahpedia
MENU

Abdullah bin Jakfar bin Abi Thalib

Kategori: Tokoh

Abdullah bin Jakfar bin Abi Thalib (bahasa Arab: عبد الله بن جعفر بن أبي طالب) adalah sahabat Nabi Muhammad saw, menantu Imam Ali as, sahabat Imam Husain as dan suami Sayidah Zainab sa. Dia orang muslim pertama yang dilahirkan di Habasyah yang masa kanak-kanaknya membaiat Nabi saw. Dia juga hadir membela Ali as dalam Perang […]

Baca lebih lanjut

Bani Hasyim

Kategori: Sejarah

Bani Hasyim (bahasa Arab: بنو هاشم ) sebuah marga terkenal dari kabilah Quraisy sebelum dan sesudah Islam di Mekah yang dinisbatkan kepada Hasyim (Amr) bin Abdi Manaf bin Qushai bin Kilab. Rasulullah saw berasal dari marga ini. Ketika Islam muncul, marga ini pada masa kepemimpinan Abu Thalib banyak sekali membela Rasulullah saw, dan pada masa […]

Baca lebih lanjut

Saqifah Bani Sa’idah

Kategori: Mozaik

Saqifah Bani Sa’idah (bahasa Arab: السقيفة) adalah sebuah teras yang memiliki atap berlokasi di Madinah. Setelah Nabi Muhammad saw wafat, menurut keyakinan Syiah, Saqifah digunakan sebagai tempat untuk berkumpul sebagian orang untuk membaiat Abu Bakar sebagai pengganti Nabi saw dan merampas hak kekhalifahan Imam Ali bin Abi Thalib as. Makna SaqifahSaqifah adalah sebutan bangunan yang […]

Baca lebih lanjut

Kitab Al-Kāfi

Kategori: Pustaka

Al-Kāfi (Bahasa Arab: الکافي) adalah salah satu kitab hadis Syiah yang menjadi rujukan utama, paling penting dan paling muktabar di antara empat kitab standar dan primer umat Muslim Syiah yang dikenal dengan sebutan Kutub Arba’ah. Kitab ini ditulis oleh Tsiqat al-Islam Muhammad bin Ya’qub al-Kulaini (w. 329 H). Ia dari kalangan ulama ahli hadis pada […]

Baca lebih lanjut

Raj’ah

Kategori: Akidah

Raj’ah (bahasa Arab:الرجعة) adalah kepercayaan khusus orang Syiah. Raj’ah bermakna hidupnya kembali sekelompok manusia yang sudah meninggal dan kembalinya mereka ke dunia di masa kemunculan Imam Mahdi as. Dalilnya adalah ayat-ayat Alquran dan berbagai riwayat. para ulama syiah meyakini bahwa Raj’ah terjadi sezaman dengan kemunculan Imam Mahdi as. Tetapi mereka berbeda pandangan tentang bagaimana Raj’ah […]

Baca lebih lanjut

Salat Ayat

Kategori: Fikih

Salat Ayat (bahasa Arab: صلاة الآيات) termasuk salah satu salat wajib yang harus dikerjakan bagi para mukalaf saat terjadi peristiwa-peristiwa alam khusus. Salat Ayat terdiri dari dua rakaat dan di setiap rakaatnya memiliki lima ruku, dimana tata cara pelaksanaan, hukum, dan adab-adabnya telah diisyaratkan secara terperinci dalam risalah “Taudhih al-Masail taqlid”. Pelaksanaan salat semacam ini […]

Baca lebih lanjut

Ilmu Gaib

Kategori: Akidah

Syiahpedia.id –Ilmu Gaib (bahasa Arab:علم الغيب) adalah sejenis pengetahuan yang tidak bisa diraih oleh manusia secara biasa. Ilmu gaib seperti ini adalah anugerah dari Allah swt kepada sebagian orang. Berdasarkan ajaran Syiah, pada dasarnya pengetahuan sesuatu yang gaib hanya diperuntukkan bagi Allah swt, namun, berdasarkan suatu kemaslahatan, Dia menganugerahkan ilmu gaib itu kepada sebagian manusia […]

Baca lebih lanjut

Mengontrol Kemarahan

Kategori: Akhlak

Kazhm al-Ghaizh (bahasa Arab:کظم الغیظ) artinya mengendalikan amarah yang merupakan salah satu dari keutamaan akhlak. Dalam ayat 134 surah Ali Imran, mengendalikan amarah adalah salah satu karakteristik dari orang-orang baik demikian pula dalam riwayat disebutkan mengendalikan amarah mampu menjauhkan diri seseorang dari azab Ilahi dan dapat menghadirkan keridhaan Allah swt. Para ulama Akhlak membahas mengenai […]

Baca lebih lanjut

Jihad

Kategori: Fikih

Jihad (bahasa Arab:جهاد) adalah ajaran Islam yang bermakna berjuang sungguh-sungguh yang disertai dengan pengorbanan di jalan Allah baik dengan jiwa, harta dan lainnya. Secara terminologis, jihad adalah peperangan dan perlawanan dengan tujuan untuk menyebarkan dan mempertahankan ajaran agama Islam. Menurut Alquran, mereka yang mengorbankan nyawa dan harta di jalan Allah, memiliki keunggulan yang lebih tinggi […]

Baca lebih lanjut

Khaibar

Kategori: Sejarah

Syiahpedia.id –Khaibar (bahasa Arab:خیبر) adalah sebuah tempat dengan jarak kira-kira 160 km dari Madinah, Saudi Arabia, dimana ibu kotanya pada masa sekarang adalah kota al-Syuraif. Benteng Khaibar pada masa-masa permulaan Islam adalah tempat tinggal warga Yahudi. Pengingkaran janji yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan kerja sama mereka dengan kaum Musyrikin Mekah pada perang Ahzab menjadi […]

Baca lebih lanjut

Jadwal Salat Kota Jakarta

© 2023 Syiahpedia. All Rights Reserved.