Syiahpedia
MENU

Masjid al-Aqsha

Kategori: Mozaik

Masjid al-Aqsha (bahasa Arab:مسجد الاقصی) adalah salah satu masjid Islam yang disucikan terletak di kota Baitul Makdis yang mana menurut sebagian riwayat, Nabi saw memulai perjalanan mikrajnya dari sana. Alasan PenamaanUngkapan “Masjid al-Aqsha” dalam bahasa Arab berarti masjid terjauh dan sekarang nama masjid terkenal dengan Bait al-Makdis yang mana kaum muslimin meyakininya sebagai tempat naiknya […]

Baca lebih lanjut

Jihad

Kategori: Fikih

Jihad (bahasa Arab:جهاد) adalah ajaran Islam yang bermakna berjuang sungguh-sungguh yang disertai dengan pengorbanan di jalan Allah baik dengan jiwa, harta dan lainnya. Secara terminologis, jihad adalah peperangan dan perlawanan dengan tujuan untuk menyebarkan dan mempertahankan ajaran agama Islam. Menurut Alquran, mereka yang mengorbankan nyawa dan harta di jalan Allah, memiliki keunggulan yang lebih tinggi […]

Baca lebih lanjut

Abdullah bin Abdul Muththalib

Kategori: Sejarah

Syiahpedia.id –Abdullah bin Abdul Muththalib (bahasa Arab: عبداللّه بن عبدالمطّلب), ayah Nabi Muhammad saw. Ia berprofesi sebagai pedagang di kota Mekah. Peristiwa terpenting dalam hidupnya adalah nadzar Abdul Muththalib sebagai ayahnya yang telah berjanji untuk menjadikannya kurban. [1] Abdullah wafat sebelum melihat kelahiran putranya, namun sebagian pendapat lain menyebutkan, ia meninggal dunia tidak berapa lama […]

Baca lebih lanjut

Khadijah binti Khuwailid

Kategori: Sejarah

Khadijah binti Khuwailid (bahasa Arab: خدیجة بنت خويلد) yang dikenal dengan al-Kubra dan Ummul Mukminin adalah istri pertama Nabi Muhammad saw dan ibu Sayidah Zahra sa. Ia menikah dengan Nabi saw sebelum Bi’tsah dan wanita pertama yang beriman kepadanya. Khadijah mengeluarkan semua kekayaannya untuk penyebaran Islam. Nabi saw demi menghormati Khadijah tidak menikah dengan wanita […]

Baca lebih lanjut

Muhammad bin Abdullah: Naturalis Rasional dan Sosialis Spiritual

Kategori: Artikel

Oleh Muhammad Rusli Malik (Pembina Rumah Kajian Alquran al-Barru) Karena kenabian berkaitan dengan langit, dengan Yang Maha Kuasa, maka nabi paling sering dipahami sebagai sosok yang tidak membumi. Seakan setiap perbuatannya adalah atraksi sim-salabim, abrakadabra, kun-fayakun. Mantra-mantra disemburkan, doa-doa dipanjatkan. Lalu semuanya terjadi begitu saja. Bahasa agama menyebutnya mukjizat. Padahal tidak begitu adanya. Dasar kenabian […]

Baca lebih lanjut

Perang Tabuk

Kategori: Sejarah

Syiahpedia.id – Perang Tabuk (bahasa Arab:غَزوَة تَبوك) adalah perang terakhir yang diikuti Rasulullah saw yang terjadi pada bulan Rajab dan Syakban tahun ke 9 H di kawasan Tabuk. Nabi Muhammad saw bermaksud berperang dengan pasukan Romawi sehingga mengerahkan pasukan perang ke kawasan Tabuk, namun sebagian dari pasukan yang bersama Nabi saw khususnya kaum munafikin Madinah […]

Baca lebih lanjut

Madinah

Kategori: Mozaik

Syiahpedia.id – Madinah (bahasa Arab:المدينة) dikenak juga dengan Madinah al-Munawarah (مدینة المنورة) atau Madinah al-Rasul (مَدینَةُ الرسول, berarti kota Nabi), kota religi kedua terpenting kaum muslimin yang terletak di Arab Saudi. Hijrah Nabi Muhammad saw ke kota ini, menjadi permulaan penanggalan kaum Muslimin. Masjid, pusara Nabi saw, pekuburan Baqi dan pusara empat Imam Syiah serta […]

Baca lebih lanjut

Nabi Muhammad saw

Kategori: Ahlulbait

Syiahpedia.id –Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muththalib bin Hasyim (bahasa Arab:محمد بن‌عبداللّه بن‌عبدالمطّلب بن‌هاشم) lahir pada Tahun Gajah, bertepatan dengan tahun 570 di kota Mekah dan wafat pada 11 H/632 di kota Madinah. Nabi Besar Islam Muhammad saw termasuk dari salah seorang nabi Ulul Azmi dan sebagai nabi Allah yang terakhir, sebagai pengemban Alquran yang […]

Baca lebih lanjut

Abdullah bin Abdul Muththalib

Kategori: Sejarah

Syiahpedia.id – Abdullah bin Abdul Muththalib (bahasa Arab: عبداللّه بن عبدالمطّلب), ayah Nabi Muhammad saw. Ia berprofesi sebagai pedagang di kota Mekah. Peristiwa terpenting dalam hidupnya adalah nadzar Abdul Muththalib sebagai ayahnya yang telah berjanji untuk menjadikannya kurban. [1] Abdullah wafat sebelum melihat kelahiran putranya, namun sebagian pendapat lain menyebutkan, ia meninggal dunia tidak berapa […]

Baca lebih lanjut

Jadwal Salat Kota Jakarta

© 2024 Syiahpedia. All Rights Reserved.