Syiahpedia
MENU

Tentang Syiahpedia

Syiahpedia adalah media informasi tentang Syiah baik berkenaan dengan konsep-konsep keimanan hingga aspek kemasyarakatan, kebudayaan dan peradaban, termasuk tradisi masyarakat muslimin di Nusantara. Syiahpedia didirikan pada 1 Muharram 1443 H. terutama untuk merespon berbagai pertanyaan dan meluruskan kesalahpahaman masyarakat bahkan tuduhan yang dialamatkan kepada ajaran Syiah.

Syiahpedia memegang teguh prinsip kejujuran dalam penyampaian data dan sumber yang valid serta penjelasan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Syiahpedia didedikasikan sebagai rujukan pengetahuan tentang hal-hal penting terkait dengan Syiah.

Jadwal Salat Kota Jakarta

© 2024 Syiahpedia. All Rights Reserved.